Läkemedel i olika former

Läkemedel kommer i alla olika konstruktioner du kan tänka dig. Det är speciellt anpassat för alla människor att kunna ta emot, ett tydligt exempel på det är att ett läkemedel oftast både i tablett och flytande form. Utöver tablett och flytande substans finns det även läkemedel som tas i kroppens andra ingångar, så som i ändtarmen, genom näsan, ögonen och öronen. Detta är självklart för att det som läkemedlet ska bota kan befinna sig på specifika platser i kroppen och ska på bästa sätt komma åt.

De läkemedel du ska ta oralt kommer också i olika former. Det vanligaste läkemedlet som tas oralt är det fasta orala läkemedlet, det vill säga tablett. Ta tabletten med minst ett halvt glas vatten, drick gärna någon klunk innan också så glider den lättast ner.

Ett annat läkemedel som också tas oralt är brustabletten. Det som kännetecknar den är att den ska lösas upp i ett glas med vatten och är ett jättebra alternativ för dig som har problem med att svälja övriga fasta tabletter. Orala tabletter som inte behöver sväljas med vätska eller blandas ut med vätska kallas munlösliga tabletter. De löses upp i munnen och kan sväljas tillsammans med saliv.

Depottabletter är ett läkemedel som är långtidsverkaden och produceras i de flesta fall i ett plastskal. Detta är för att innehållet ska kunna lösas upp i magen, fördelen med dessa tabletter är effekten blir jämn och har en lång effekt. Om ett läkemedel är starkt för magen eller om läkemedlet ska verka i regioner under magen används enterotabletten. Den bryts inte upp magsyran och tar sig igenom för att kunna verka på plats.
Kapslar är en konstruktion som kan behålla både flytande och fasta läkemedel. Dessa tabletter ska sväljas hela och tas tillsammans med vatten. Det är viktigt att kapseln blir blöt av vattnet så att den kan ta sig ner genom strupen lätt.